Sporbarhet

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å sikre kvaliteten våre kunder krever og forventer. Våre kunder er kvalitetsbevisste – og det er vi også. Derfor benytter vi et detaljert sporingssystem helt ned til hver enkelt blokk, som gjør det mulig å følge alle ledd i verdikjeden.

Gjennom en unik ID på pakningen, får man data om innhold, fangstdato, temperatur og kvalitet. I tillegg får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander.

Ved siden av førsteklasses råvarer, er vårt moderne sporingssystem den viktigste årsaken til at kundene våre har valgt oss som samarbeidspartner.

Og om man ønsker å se alle produksjonsdata, som hygieneprøver, kvalitetsprøver og bilder, kan dette gjøres tilgjengelig for våre kunder direkte hos oss eller ved å få oversendt data fra oss direkte.

Helse, miljø og sikkerhet

I tråd med krav og selskapets fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, har samtlige mannskap om bord sikkerhetskurs, helseattest og relevante kurs og sertifikater for stillingen. Målsettingen er at alt mannskap skal ha gjennomført ASH (arbeid, sikkerhet, helse) og ISM (sikkerhetsstyringssystem) opplæring.

Åpnenhetsloven

Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er utarbeidet en felles redegjørelse for Hermes Holding-konsernet som gir en oversikt over hvordan konsernet ivaretar kravene i åpenhetsloven for de selskapene som er omfattet av denne. Redegjørelsen finnes i sin helhet her.

.

Publisert: 27. juni 2024