Sporbarhet

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å sikre kvaliteten våre kunder krever og forventer. Våre kunder er kvalitetsbevisste – og det er vi også. Derfor benytter vi et detaljert sporingssystem helt ned til hver enkelt blokk, som gjør det mulig å følge alle ledd i verdikjeden.

Gjennom en unik ID på pakningen, får man data om innhold, fangstdato, temperatur og kvalitet. I tillegg får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander.

Ved siden av førsteklasses råvarer, er vårt moderne sporingssystem den viktigste årsaken til at kundene våre har valgt oss som samarbeidspartner.

Og om man ønsker å se alle produksjonsdata, som hygieneprøver, kvalitetsprøver og bilder, kan dette gjøres tilgjengelig for våre kunder direkte hos oss eller ved å få oversendt data fra oss direkte.

Helse, miljø og sikkerhet

I tråd med selskapets fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse gjennomføres felles sikkerhetskurs for samtlige mannskaper på hvert skift om bord.

Whitefish er et prosjekt som skal utvikle en metode for en enklere og automatisert utregning av miljøpåvirkningen fra det fiskeriet vi driver, helt ned på tur- og halnivå. I den forbindelse utføres det blant annet en livssyklusanalyse av rederi og fartøy som vil komme til stor nytte i vårt miljøarbeid.

Parasite er et annet prosjekt Hermes deltar i, som har som mål å utvikle en ny metode og standard for å oppdage og telle parasitter i fiskekjøtt. Fisk fra Hermes vil derfor kunne ledsages av utvidet kvalitetsdata med pålitelig kvantitativ informasjon om parasittinnhold.

Utover direkte engasjement i EU-prosjekter har selskapet bidratt med midler til forskning og utvikling via avgift og salgslag.