Blogg

18 år og erfaring med sjark, stor kystbåt og havgående tråler

Les om Sebastian Hansen fra Sommarøy utenfor Tromsø som er helt bestemt på å bli fisker. Tross sin unge alder har Sebastian bred erfaring på havet. Henriksen mønstret nettopp av etter fire uker som praksiselev om bord på Hermes. Han går Akvakultur VG2 på Gibostad i Troms – men det var Fiske og fangst som var førstevalget.

Les mer

Første tur på havet

– Kompisene mine syns det er litt rart siden pappa er rørlegger og mamma er lærer. Men no sitter jeg her på Hermes å tenker at dette var riktig valg, sier skoleelev Johan Sauge Johansen (16), som sammen med Jonette Larsen (16) er med for første gang.

Les mer

Kommende ledere på sjøen – fagskolen i Tromsø

6. april arrangerte Ishavsbyen videregående skole (tidl. Tromsø maritime) fagdag for kommende dekksoffiserer og maskinoffiserer, med tema; hvordan forhindre mobbing, trakassering og utestengelse.

Les mer

Utplasseringselev i uvær

– Han fikk en skikkelig tøff start på karrieren med mye dårlig vær og sjøsyke.

Les mer

Seleksjonstokt. Hva i all verden er det?

I november gjennomførte "Hermes" et såkalt seleksjonstokt i regi av Fiskeridirektoratet. Om bord var representanter fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø.
Inne i trålen er det en rist som sorterer fisken. Under trålen er det noe som kalles slitematter eller "labbetusser". Les mer om begge disse innretningene.

Les mer

Lærlinger og utplasseringselever er gull for næringen

Rekrutteringen til fiskeribransjen har endret seg mye de senere årene. Før gikk ungdommen ofte rett i arbeid på familiens båt eller hos bekjente i næringen. Dette er ikke uvanlig i dag heller, men nye forventninger og kompetansekrav har forandret rekrutteringsveien inn i bransjen. I dag får Hermes da også flest henvendelser fra ungdom som er i et utdanningsløp og ønsker seg praksis- eller lærlingplasser. Det lover godt for framtiden.

Les mer

Sverre fisker søppel på fritiden

Hermes er mektig stolt av vår fabrikksjef Sverre Søreide og hans innsats for å holde kysten ren for plast og søppel. Sverre er svært aktiv i organisasjonen Plastpiratene, som på frivillig basis rydder fjæra langs kysten og på øyer, holmer og skjær i nærområdet. Sverre og Plastpiratenes innsats blir virkelig lagt merke til, og i slutten av november ble Sverre tildelt Aukras frivillighetspris. En glad og overrasket ildsjel tok imot prisen over Teams mens han var på jobb om bord på Hermes.

Les mer

Fiskerikandidater på utplassering

Les om Hanne Storheim Sørstrønen (25) fra Strøno (Bjørnafjorden kommune) og Frida Sofie Solfjeld (21) fra Dønna (Helgelandskysten) som går på Norges Fiskerihøgskole i Tromsø og studerer fiskeri og havbruksvitenskap på tredje året. De er nettopp ferdig med to uker utplassering hos Norges Fiskarlag og en uke i Fiskarlaget Nord, som har kontorer i Kystens Hus, Tromsø. Studentene fikk besøkt både organisasjoner og bedrifter, og har klare meninger om oppholdet og fremtiden.

Les mer

Livet i fabrikken

Lurer du på hva som skjer med fisken vi fanger når den kommer om bord? Her får du noen av svarene – kort og enkelt fortalt. Og fort går det også fra fisken fanges til den er ferdig behandlet. I gjennomsnitt tar det kun cirka fire timer fra fangsten er om bord til all fisken er lagt til innfrysing. Senere blir den pakket og merket før den lagres i fryserommet.

Les mer

Fremtidens verdiskapere i nord

Nord-Norge trenger 30.000 nye lønnsomme arbeidsplasser de neste 10 årene. 
Det var en av casene når Ungt Entreprenørskap, ungdomsskoleelever i Nord-Norge og næringsliv møttes under den nylig avsluttede innovasjonscampturnèen.

Les mer