18 år og erfaring med sjark, stor kystbåt og havgående tråler

Les om Sebastian Hansen fra Sommarøy utenfor Tromsø som er helt bestemt på å bli fisker. Tross sin unge alder har Sebastian bred erfaring på havet. Henriksen mønstret nettopp av etter fire uker som praksiselev om bord på Hermes. Han går Akvakultur VG2 på Gibostad i Troms – men det var Fiske og fangst som var førstevalget.

–Når jeg fikk vite at jeg ikke kom inn på Fiske og fangst føltes det ut som at alt raste sammen for meg. Men Hermes har gitt meg troen på at jeg har full mulighet til å nå mine mål, og at Akvakultur bare er en liten omvei.

Jeg vil bli fisker fordi jeg liker varierte dager. Ingen dager er lik når man er på havet. Den ene dagen er det mye fisk og andre dagen kan det være svart hav. Jeg tror også at stedet der jeg har vokst opp har påvirket valget siden det er en øy hvor mye dreier seg om fiskeri, og ikke minst rekrutteringen til næringa. De er veldig flinke til å rekruttere folk både på fiskebruket og på de større og mindre båtene. Så lenge man er interessert så får man muligheten til å prøve seg. Lønna er selvfølgelig også en bonus. Det er et godt betalt yrke og det er jo kanskje en ekstra motivasjon.

På tråler

Om bord på Hermes fikk jeg være med på hele prosessen. Jeg gørret fisk, la fisken i fryserne, sendte den ned i lasterommet og plasserte blokkene i rommet. Å være på dekk er risikofylt, så det må jeg vente enda litt med. Jeg trivdes godt ombord på Hermes og setter veldig stor pris på at jeg fikk muligheten til å prøve meg. Det var veldig trivelige folk som var utrolig flink til å lære bort sine kunnskaper.

Anbefalt av læreren

Sebastian ble spesielt fremhevet av læreren som en elev som virkelig har motivasjon og lyst til å være på havet. Dette ble bekreftet av skipper Åsmund Breivik og resten av mannskapet ombord på Hermes.

–Jeg føler at jeg ble tatt godt imot av mannskapet. Jeg kan være litt sjenert i starten, men de var flinke til å inkludere meg i samtaler og i arbeidet, så det gikk fort over. Maten var fantastisk. Det var som å komme på en restaurant hver gang man gikk på frivakt og skulle spise. Jeg fikk til og med kake på 18-årsdagen min.

Fra sjark til trål

Sebastian har vært både på sjark, større kystbåt (snurrevad og not) og havgående tråler. Hva er forskjellen på disse?

–Forskjellen på de forskjellige fiskeriene er vel kanskje timeplanen. På sjark så jobber man til man er ferdig og kommer hjem stort sett hver dag. På litt større fartøy jobber man til man er ferdig, men man kan ligge ute i noen dager før man går til land og leverer fangsten. Mens på tråler så ligger man ute til man har fylt båten og man produserer all fisken ombord, slik at det er klart til å sendes når man har losset den. Man går i tillegg 6/6, 6 timer på og 6 timer av, noe som var uvant i starten, men så fort man kommer inn i det er det en veldig fin ordning. Det er også stor forskjell på antall folk som er ombord på båtene. På sjarken er vi vanligvis tre mann. På kystbåtene er det 7-8 mann. Mens på trål så er det kanskje over 20 mann samtidig ombord.

Fremtiden

Hva tenker du om fremtiden?

–Jeg ønsker å få meg en fast jobb på en større båt og etter hvert kjøpe et hus på Sommarøya. Jeg kunne også tenkt meg å ha en liten sjark å fiske med når jeg har fri.

 

Vi synes Sebastian er en strålende ung fisker og ønsker han lykke til fremover.

Hilsen alle oss på Hermes 🙂

Trålbas Tordur Martin Vang takker Sebastian for innsatsen.
Stuerten lagde kake på 18-årsdagen.
Sebastian har også prøvd seg på snaurrevad- og notfiske.
Her er Sebastian på sjarkfiske.
Storkveita om bord.
Trålfiske i Barentshavet.
Det kan være nydelig ute på havet.