Det startet med en sommerjobb

Håkon Indrevik Eriksen (22) fra Tromsø er godt i gang med tiden som kadett om bord på Hermes, og har fått smaken på det maritime liv.

– Det var med sommerjobben jeg fikk smaken for det maritime liv, forteller Håkon. Etter det startet jeg på TIP Vg1 der planen var å utdanne meg innenfor industrien (mekaniker/sveiser eller lignende). Etter flere turer med Hermes fikk jeg kjennskap til at det var behov for motormenn og maskinister. Derfor bestemte meg for å satse på en utdannelse med mange yrkesmuligheter. At min bestefar har jobbet som chief og lærer i mange år ga meg ekstra inspirasjon.

– Min maritime skolegang startet med Maritime fag maskin Vg2, etterfulgt av to års læretid i kombinasjon med førstegangstjenesten i marinen. Fagbrevet som motormann tok jeg etter tjeneste på fregatt. Deretter startet jeg på Tromsø maritime skole der man får lederutdanning innenfor drift, vedlikehold og maskineri. Nå avtjener jeg kadettperioden min om bord på Hermes, og ambisjonen min er å bli chief.

Håkon forteller videre at å jobbe i maskinen på Hermes har vært faglig utfordrende med varierte oppgaver der det skjer noe hele tiden.

– Mannskapet om bord er veldig hyggelig og de opplæringsansvarlige er meget dyktige. Å være borte en stund fra familie og venner er kanskje det som er vanskeligst. Dette er imidlertid en vanesak, og når man først er om bord har man fullt fokus på arbeidsoppgavene. Etter noen uker på havet er det alltid godt å komme hjem, og fritiden bruker jeg til trening, stå på ski og være med venner.

Rekruttering er viktig for rederiet og næringen

– Såfremt vi har plass og ledig lugarkapasitet, tar vi utplasseringselever, lærlinger og kadetter om bord så ofte vi kan. Det er et naturlig samfunnsansvar og et bidrag til rekrutteringen til yrket, sier daglig leder i Hermes AS Jan Roger Lerbukt.

Opplæringskontoret

Ved Opplælingskontoret for Maritime fag i Tromsø forteller daglig leder Bjørn-Erik Johnsen at det er en ganske stor nedgang i søkere til maritime fag. Dette gjelder matros, motormann og dekk.

– Årsakene er sammensatte med reduserte ungdomskull, større konkurranse fra andre fagskoler, spesielt bygg og anlegg, bil og transport. Så vi må være mer og mer aktiv ute blant ungdommen for å rekruttere. I vår ble hadde vi 30 maskinister og 50 navigatører ferdig utdannet. Med at det er etterspørsel i markedet etter disse, ser fremtiden lys ut for de som tar denne utdannelsesretningen, avslutter Bjørn-Erik Johnsen.