Et hav av muligheter – TV aksjonen 2020

Hermes støtter TV aksjonen og arbeidet for et renere hav.

 

 

Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft står øverst på listen i rederiet Hermes. Rent hav, og dermed ren fisk, er en forutsetning for at vi skal kunne levere trygg, sunn og næringsrik mat av beste kvalitet til konsumenter rundt om i verden. Derfor er kampen mot plast og annen forurensing i havet svært viktig for oss, og vi støtter mer enn gjerne tiltak som TV-aksjonen 2020. Samtidig gjør vi mange tiltak om bord for å gjøre en faktisk forskjell i den daglige kampen for et renere hav.
I dag jobber det 38 fast ansatte og to lærlinger fra hele vår langstrakte kyst og fra våre gode naboland Færøyene og Sverige om bord på Hermes. Fiskeflåtens holdning til avfallsbehandling er kraftig endret utover 2000-tallet, og mannskapet om bord er meget bevisste på vårt mål om null utslipp av plast.

Hva gjør vi om bord?
For å nå dette målet må vi ha oversikt over hva vi tar om bord når vi går fra havn, hvordan dette behandles og hvor det blir av. Vi må kjenne utgangspunktet for å sikre at alt blir med inn igjen. For å redusere produksjonen av avfall om bord, er det enkle håndgrep som skal til. For eksempel minimering av emballasje, gjennom å bestille få store enheter i stedet for mange små, og å bruke litt mer tid på å tenke igjennom behov og bestillinger. Dette er en kort vei til gode resultater.

Motivert mannskap
Avfallet vi håndterer kommer i hovedsak fra fabrikken, maskinen, dekk og byssa. Dette blir pakket, registrert og loggført og tatt i land til godkjent avfallsmottak. Et interessert og motivert mannskap skal ha æren for at systemene om bord fungerer så godt som de gjør.

En utfordring for alle som driver i fiskeri er taustumper, tauflis og rester av lin etter spleising og bøting som kan havne i havet. Mannskapet er meget observante på akkurat dette, og de plukker og koster opp alt de kan for å ha kontroll med restene. Med utfordrende sjø- og værforhold, er vi aldri sikret mot at noe blir skylt på havet, men med aktiv loggføring av dette og annet avfall om bord er målet og ha full oversikt og null utslipp.

Fishing for Litter
Vi har deltatt i prosjektet Fishing for Litter siden 2016. Den norske delen av det opprinnelig nederlandske prosjektet, har hatt en økning i oppsamlet søppel fra 48 tonn i 2016 til 218 tonn i 2019. Ordningen går ut på å ta inn til land søppel vi får i trålen og levere dette til godkjent mottak. En god del av dette er relatert til fiskeriaktivitet, det vil si vår egen næring. Derfor er fiskerinæringen nødt til å være aktivt med for å stoppe utslippet. Heldigvis har vi sett en klar endring av kulturen blant norske fiskeriaktører, og bevisstheten omkring avfallsbehandling er på et helt annet nivå enn for bare få år siden.

Renomar – en nordnorsk løsning på et globalt problem
Det siste året har vi også vært involvert i et prosjekt drevet av Renomar. De har utviklet et system for registrering og sporing av sortert avfall ved hjelp av RFDI-brikker – hele veien fra båt til behandlingssted. Resultatet sammenlignes med erfaringstall og meldes fortløpende tilbake til skipet. Målet er at avfallet enklere skal kunne gjenvinnes og benyttes som råvare til videre produksjon i den sirkulære økonomien og forbedre kontroll på avfallsstrømmen og dermed bidra renere hav.

Strandrydding
De siste årene har vi brukt vår gamle Skandfer-kutter, Hermes II, som rederiet startet med i 1952, til strandrydding i samarbeid med ulike aktører. I år sammen med TV-aksjonen 2020, Tromsø Storm, Havbruksstasjonen, Tromsø kommune, Arcos Tromsø og andre frivillige som gjorde at vi fikk ryddet flere kilometer strandlinje på Nipøya ved Reinøy utenfor Tromsø.

Stadig en jobb å gjøre
I utallige strandryddeaksjoner langs kysten har 275.000 tonn plast og avfall blitt samlet inn de siste 10 årene. I en rapport utført av Salt Lofoten i 2019 kommer det frem at mesteparten av søppelet som er blitt samlet inn og analysert i Troms-området er over fem år gammelt. Dette er sannsynligvis søppel som har ligget på havbunnen og som kommer frem med vær og vind. Men fortsatt finner vi søppel av nyere dato. Derfor har vi fortsatt en jobb å gjøre – selv om vi er godt i gang.