Flere av våre medarbeidere medvirker i en opplæringsvideo for å vise samspillet mellom instruktør og lærlinger om bord på en motortråler.

Filminnspilling på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Vi har hatt et filmteam om bord, for å lage videoer til et nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter.

– Rekruttering er viktig for næringa og for oss. Derfor var det lett å si ja da spørsmålet om å bidra til disse opplæringsvideoene kom, forteller kommunikasjonssjef Signor Antonsen i Hermes.

Viktig samspill mellom instruktør og lærling

Det er Høgskolen i Innlandet som har utviklet et nettkurs i vurdering for instruktører og faglige ledere. Kurset er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og har som mål å styrke kompetansen i vurdering hos instruktører og faglige ledere i lærebedrifter.

Opptakene ble gjort i sommer, og har resultert i en egen opplæringsvideo med dyktige Hermes-medarbeidere i hovedrollen: Sigvart Strømmesen Ludvigsen var motormannslærling hos oss, og jobber nå som motormann om bord. Sigurd André Antonsen er i gang med sitt andre år som motormannslærling. Maskinsjef Karl Anton (Kalle) Wasswakk, som er instruktør for lærlingene, medvirker også i videoen.

– Sigvart, Sigurd og Kalle deler erfaringer fra egen hverdag, og forteller om det viktige samspillet mellom instruktør og lærling, sier Signor.

Godt samarbeid mellom næringa og utdanningsinstitusjonen

Høgskolen i Innlandet er strålende fornøyd med å ha fått filme om bord på Hermes.

– Tusen takk for at dere stilte opp, og for et godt samarbeid, skriver Brit Svoen, som er prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet, i en e-post.

Se videoen her:

Bilder fra filminnspillinga: