Fiskerikandidater på utplassering

Les om Hanne Storheim Sørstrønen (25) fra Strøno (Bjørnafjorden kommune) og Frida Sofie Solfjeld (21) fra Dønna (Helgelandskysten) som går på Norges Fiskerihøgskole i Tromsø og studerer fiskeri og havbruksvitenskap på tredje året. De er nettopp ferdig med to uker utplassering hos Norges Fiskarlag og en uke i Fiskarlaget Nord, som har kontorer i Kystens Hus, Tromsø. Studentene fikk besøkt både organisasjoner og bedrifter, og har klare meninger om oppholdet og fremtiden.

Fiskerinæringen i en unik posisjon

– I Kystens Hus fikk vi besøkt flere organisasjoner og bedrifter, blant annet Fiskebåt, Norges Råfisklag og Hermes. Det er spennende å se hvordan ulike organisasjoner representerer fiskeflåten her i Norge og hvordan fiskerinæringen stadig må være innovative og engasjert for å fremme sine interesser. Vi ser også hvordan fiskerinæringen er i en unik posisjon, hvor næringen har en så direkte kontakt med de politiske aktørene og har sterk påvirkning i hvordan ressursfordeling og kvotereguleringer foregår.

Ved tredje året er utplassering obligatorisk i studiet, og jentene fortalte hva de har lært, og hvilken tanker de har om fremtiden.

Utplasseringen

– Vi hadde nok ikke satt igjen med den forståelsen interesseorganisasjoner i fiskerinæringa har, om vi ikke hadde hatt denne utplasseringen. Vi sitter igjen med ett inntrykk om at dette er en omfattende organisasjon (Norges Fiskarlag, sammen med regionslag) som ønsker å fremme fiskerinæringa og sikre fiskerne best mulige vilkår, og bidra til at næringa skal være ett sikkert yrke og arbeidsplass. Vi har fått deltatt på landsstyremøter og vært med på Landsmøtet, og ser at ved å ha fått denne muligheten har vi fått en unik forståelse om hvordan slike prosesser foregår og hvor omfattende fiskeripolitikk er.

Vi ønsker å være med på utviklingen

– Det er ingen tvil at etter denne praksisen så har vår forkjærlighet for fiskeri blitt enda større, og vi sitter igjen med et større kunnskapsbilde hvor vi ser ett stort potensial for fiskerinæringa og hvordan yrkesstolthet hos fiskere er framtredende. Vi ønsker å være med på utviklingen som skjer innad i fiskeri og være en aktiv del for å ivareta fiskernes interesse, og samtidig sikre bærekraftig fiskeri som sikrer viktige bestander og fremtidens fiskere.

Til slutt forteller de to studentene at de føler seg veldig heldige som har hatt praksis som ett obligatoriske emne i studiet, og er takknemlige for at de fikk muligheten til å se hvor studiet kan ta de videre når de er ferdig.

Hermes takker så mye for besøket, gode samtaler, og ønsker dem lykke til videre! Kanskje sees vi igjen en gang.

Linker:

Norges Fiskerihøyskole

Norges Fiskarlag

Norges Råfisklag

Fiskebåt

Frida Sofie Solfjeld (21) og Hanne Storheim Sørstrønen (25)
Campus Tromsø, Norges Fiskerihøyskole.