Jan Roger Lerbukt sammen med representanter fra Ungt Entreprnørskap, etter en bedriftspresentasjon.
Formidling er en viktig del av vår virksomhet. Her har Jan Roger og Signor holdt en bedriftspresentasjon for Ungt Entreprenørskap. Fra venstre: Line Bjørkli, Jan Roger Lerbukt, Grethe Ingeborg Nykkelmo (adm. dir. i UE), Anne Grete Johansen og Signor Antonsen.

– Vil gi bedre innsikt i fiskeriene

I Hermes er vi opptatt av åpenhet. Derfor holder vi ofte firmapresentasjoner og foredrag, for å fortelle ikke bare om livet om bord, men også det administrative behovet i et rederi.

– Helt siden 2009 har vi jobbet aktivt med kunnskapsformidling om fiskeri generelt og vår egen drift spesielt. Særlig gjennom stor aktivitet på sosiale medier, egen filmproduksjon, direkteoverføring av lyd og bilde fra båten, og foredrag på utdannings- og fagmesser har vi i bygd opp rundt vår strategi om å være et synlig selskap, forteller daglig leder, Jan Roger Lerbukt.

Ulike behov i et rederi

I rederiet Hermes driver vi primært med fiskeri, og det som skjer om bord i båten er naturlig nok viktigst for oss. Det er her verdiene skapes. Men i et rederi er det også behov for en administrasjon. Denne er blant annet med på å ivareta alt fra sertifiseringer, innkjøp, salg av fisken, lønn, planlegge reparasjoner og vedlikehold, og ellers det som faller seg naturlig.

– Framtidstenking og planlegging av tekniske løsninger er også en viktig del av arbeidet. Fiskeri handler ikke bare om å ta opp fisken fra havet, men også bærekraft, miljø, ansvar, kompetanse og viktigst: folkene om bord, sier Lerbukt.

Velkommen om bord

Ved å vise fram og fortelle om arbeidet og livet i rederiet ønsker vi å gi kunder og samarbeidspartnere, ulike fagmiljø, ungdom, politikere og andre interesserte innsikt i fiskerinæringa.

– Vi har lagd et eget prosjekt, som vi har kalt «Velkommen om bord». I løpet av 2018 lanserer vi en interaktiv nettside hvor du kan logge deg på og bli kjent med båten og livet på havet, forteller Lerbukt, og lover nye oppdateringer utover året, direktesendinger fra båten og andre muligheter for spreke fiskeriopplevelser.

Et knippe bilder fra vår utadrettede virksomhet: