Fremtidens verdiskapere i nord

Nord-Norge trenger 30.000 nye lønnsomme arbeidsplasser de neste 10 årene. 
Det var en av casene når Ungt Entreprenørskap, ungdomsskoleelever i Nord-Norge og næringsliv møttes under den nylig avsluttede innovasjonscampturnèen.

Innovasjonscampturné

25 skoler, 1173 elever og 99 jurymedlemmer var noen av ingrediensene i innovasjonscampturneen «Fremtidens verdiskapere i Nord» som nettopp er avsluttet. Turneen, som ble gjennomført i Troms og Finnmark, hadde som mål å avdekke hva som finnes av muligheter for å få ungdommen til å bli i landsdelen. Bolyst og innovasjon var viktige temaer, og ungdommen hadde et vell av gode forslag på lager.

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE), skal virke som en brobygger mellom skole og næringsliv. UE arrangerer innovasjonscamper der ungdomsbedrifter fra barne- ungdoms- og videregående skoler konkurrerer om priser som «Beste markedsfører», «Beste entreprenør» og «Beste ungdomsbedrift». Vi i Hermes gir en velfortjent applaus for arbeidet de unge kreative hodene i UE gjør, ikke bare for elevene, men også for oss bedrifter. Det inspirerer.

Viktig samarbeid og god læring for oss

– For oss har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap gitt oss viktig informasjon om ungdommens kjennskap til og kunnskap om fiskerinæringen, sier Signor Antonsen i Hermes. Han er ofte ute på skolene og å møter ungdommene når det er ulike UE-arrangementer.

Hermes og Ungt Entreprenørskap har hatt et fruktbart samarbeid i flere år, og nylig fornyet vi samarbeidsavtalen med dem.

Rederiet har gjennom flere år jobbet med utadrettet arbeid, der synlighet og tilstedeværelse har vært viktig. Vår deltagelse på UE sine arrangementer har derfor vært et viktig parameter for hvor godt vi lykkes med fortellingen om vår virksomhet spesielt og om fiskeriene generelt. Hva har ungdommene faktisk fått med seg av informasjonen, og hvilket inntrykk sitter de igjen med av fiskeriene langs kysten og lengre ute til havs? Tilbakemeldingene deres har stor verdi for oss, både fordi de avdekker hvor gode vi selv er til å formidle, og hvilke oppfatninger de har av fiskeriene som sådan. Det er nyttig for bransjen å kunne ha en finger på pulsen til den yngre delen av befolkningen. De er framtiden – og det er jo dit vi alle skal.

Rekruttering

Rekrutteringen til fiskeri- og sjømatnæringen er helt avhengig av at ungdommen har kjennskap til de ulike yrkesretningene og jobbmulighetene bransjen har å tilby. Samtidig er det vesentlig at de får sett at næringen kan være både attraktiv og bærekraftig. De siste årene har søkingen til fiskerirelaterte fag økt, uten at vi vet nøyaktig hvorfor. Kontakten med UE, ungdomsbedriftene og ungdommene selv kan gi oss noen av svarene på dette. Særlig utplasseringselevene vi har om bord er en god kilde. De forteller ofte rett fra levra, og da gjelder det for oss å ha ørene åpne. Hva oppfatter de som positivt, og hva er negativt? Deres tilbakemeldinger bidrar til at vi kan se oss selv med nye øyne og justere oss inn for å være mer attraktive når vi skal ut å rekruttere. De melder også tilbake til skole og venner og er i så måte de beste ambassadørene for fiskeryrket.

Kunnskapsnivået 

Vi har flere ganger blitt overrasket over kunnskapsnivået og idérikdommen elevene besitter når vi deltar på UE sine aktiviteter. Her byr de på alt fra forslag om systemer som overvåker kvaliteten i havet og fiskens habitat, til hvordan fisk kan tilberedes slik at barn blir mer fristet til å spise mat fra havet. Mangfoldet er stort.

Det er i hvert fall lett å slå fast at FNs bærekraftmål sitter langt ute i pannebrasken på elevene, og miljø, ansvarlig forbruk, god helse og livskvalitet – og ikke minst livet i havet – er brennaktuelle temaer i casene de tar for seg. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Prosjektet, som er støttet av Sparebank 1 Nord-Norge og samfunnsløftet, kan du lese mer om på UE sine sider.

Se fra UE sin aktivitet i linken under:

Fremtidens verdiskapere – Hermes

Aktuelle linker:

Ungt Entreprenørskap

Fiskebåt

Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms

Opplæringskontoret for maritime fag – Nord