Kommende ledere på sjøen – fagskolen i Tromsø

6. april arrangerte Ishavsbyen videregående skole (tidl. Tromsø maritime) fagdag for kommende dekksoffiserer og maskinoffiserer, med tema; hvordan forhindre mobbing, trakassering og utestengelse.

Gode holdninger er viktig

Tre forskjellige rederier var invitert til å snakke om hvilken policy, tanker og holdninger disse har rundt temaet, og hvordan det håndteres.

Susanne Mortensen sto for ett år siden sto frem med sin historie om mobbing da hun jobbet som fisker. Hun fikk egenhendig satt i gang en viktig debatt, og ble i ettertid blant annet invitert til Fiskarlaget nord sitt årsmøte. Med sin historie har hun også bidratt til å sette søkelys på et nytt politisk strategidokument som har som mål å bedre likestillingen i fiskeriene.

Frank Nordstrand

Med nesten et helt liv på havet, både i fiskeri her hjemme og utenriksfart som skipper på Bourbon Offshore, fortalte Frank om hvordan han tok i mot nytt mannskap på det han alltid betegnet som «sin» båt. Gjensidig respekt for forskjellige kulturer, religionstilhørlighet, legning og privatliv var ord han dro frem som essensielle når han orienterer mannskapet om hvordan ting skal være om bord hos ham. Med skift som innebærer mange uker på havet, må en del kjøreregler være på plass for at samfunnet om bord skal fungere.

Fagdag på elevenes initiativ

Initiativtaker til fagdagen var Mariell Simonsen som går første året på dekksoffisersutdannelsen ved skolen. Med seg som foredragsholdere fikk hun representanter for rederiene Lerøy/Havfisk, Rostein og Hermes, samt Frank Nordstrand og Susanne Mortensen. Under og etter innleggene var det åpent for spørsmål og debatt.

For oss i Hermes er vi klare på at vi skal sørge for gode og trygge arbeidsplasser om bord. Når du er i arbeid ute på havet, er det ikke bare å stikke av når en situasjon blir ubehagelig. Derfor er det ekstremt viktig at det i et slikt miljø, settes ekstra lys på at man må vise respekt for alle sine kolleger og behandle dem slik man selv ønsker å bli behandlet.

Tusen takk til elever og lærerne som bidro og dro i gang dette!

Linker til sakene ligger i teksten.

https://www.rostein.no/

https://www.havfisk.no/

https://ishavsbyen.vgs.no/

Her er noen bilder fra dagen:

Ivan Jørgensen – Fagskolesjef og Mariell Simonsen – student
Melissa Molund - masskapskoordinator hos Rostein
Melissa Molund – mannskapskoordinator hos Rostein
Susanne Mortensen
Markus Bauer – mannskapssjef hos Lerøy / Havfisk
Signor Antonsen – Hermes
Ishavsbyen videregående skole (tidl. Tromsø maritime)