Lærlinger og utplasseringselever er gull for næringen

Rekrutteringen til fiskeribransjen har endret seg mye de senere årene. Før gikk ungdommen ofte rett i arbeid på familiens båt eller hos bekjente i næringen. Dette er ikke uvanlig i dag heller, men nye forventninger og kompetansekrav har forandret rekrutteringsveien inn i bransjen. I dag får Hermes da også flest henvendelser fra ungdom som er i et utdanningsløp og ønsker seg praksis- eller lærlingplasser. Det lover godt for framtiden.

FRA UTPLASSERING TIL FAST JOBB SOM FISKER
– Vi prøver hele tiden å ha plass til to lærlinger, og de siste årene har dette vært både motormannslærlinger og fiskerlærlinger. Så lenge vi har ledig lugarkapasitet, tar vi også utplasseringselever om bord så ofte vi kan. For oss er det et naturlig samfunnsansvar og et bidrag til rekrutteringen til yrket, forteller skipper Åsmund Breivik.

Rederiet har god erfaring med svært motiverte praksiselever fra fiskerilinjer på ulike videregående skoler. Et stjerneeksempel er Teodor Rød og Julian Grepstad, fra ­Fræna VGS, som trivdes så godt under sin utplassering at de rett og slett søkte skolen om å forlenge turen. Senere kom de også om bord som lærlinger – og i dag er begge fast ansatte fiskere hos oss etter å ha avlagt fagprøven i sommer.

Skipperen klarer nesten ikke å få fullrost guttene:
– Når man ser slike flinke ungdommer som ønsker å satse på fiskeryrket, ja da vet vi at rekrutteringen er god framover. Fisker er ikke noe man blir, men noe man er, og det viser disse guttene oss veldig tydelig.

LÆRLINGER FOR FULL MASKIN

THOMAS ROGNE, som i dag er maskinsjef på Hermes, startet sin karriere som lærling om bord i 2008-2009. Etter endt læretid og fagprøve, gikk han fagskolen i to år, før han reiste offshore. I 2015 kom Thomas tilbake til Hermes som maskinist og reparatør, før han inntok maskinsjefstolen. Han overtok da etter vår tidligere maskinsjef Kalle Wassbakk, som gikk av med pensjon. Den samme Kalle har en stor del av æren for at det er blitt mange skikkelige fagfolk av lærlingene Hermes har hatt om bord. Han var en meget solid og dyktig mentor for dem, helt fra rederiet kjøpte M/Tr Hermes i 2006 til han gikk av.

FRA LÆRLING TIL MASKINSJEF

SIGVART LUDVIGSEN, fra Sommarøy i Troms, er en annen lærling som har utmerket seg. Etter to år som maskinlærling hos oss og to år videreutdanning, gikk Sigvart ut som beste elev ved Tromsø maritime fagskole. Både vitnemålet fra skolen og skussmålet fra lærlingetiden var av ypperste klasse. I dag innehar Sigvart stillingen som maskinsjef på forskningsbåten Helmer Hansen, en jobb han fikk i relativt ung alder.

– Jeg tror nok at det var innsatsen jeg la ned i lærlingetiden og på skolebenken som gjorde at jeg kunne konkurrere med eldre søkere om en slik jobb. Men det er lett å gå «all in» når man liker både teori og praktiske utfordringer i maskinrommet og det å lære seg sjømannskap.

Sigvart forteller at han trives svært godt i den ansvarsfulle jobben, og legger til at det heller ikke er så verst på friturene når han nå har etablert seg med nybygd hus i hjembygda Sommarøy.

AKTIV PÅ SOSIALE MEDIER

SIGURD ANTONSEN fra Ringvassøy utenfor Tromsø, tok også lærlingtiden om bord på Hermes. Sigurd bemerket seg positivt allerede før han hadde satt sine sjøbein om bord – ved nærmest å mase seg til lærlingkontrakt. Han var pågående, ringte og tok jevnlig kontakt, og viste en genuin interesse for å komme om bord. Han må nok fortsatt tåle fleiping om at han maste seg til plassen, men får også høre at både mannskap og rederi er svært glade for at han ikke ga seg så lett.

Sigurd er aktiv på sosiale medier, hvor han har brukt mye tid på å fortelle om utdannelsen og livet på havet. Han har representert både næringen og rederiet på en flott måte, når han har stilt opp på utdanningsmesser og andre yrkesrelaterte samlinger. Ingenting er bedre enn at ungdommene selv forteller om sine erfaringer når de møter andre som vurderer hvilken utdanningsveg de skal velge.

Sigurd forteller:
– Etter å ha gått videre og tatt fagskolen, har jeg i dag fast jobb som motormann på den 84 meter lange brønnbåten Ro Venture. Samtidig tar jeg kadettiden, som må gjennomføres før jeg kan løse ut maskinistsertifikatene mine.

I disse tider er Sigurd nesten helt ferdig med kadettiden, og dermed snart klar for å benytte tittelen maskinist. Målet han har satt seg, ikke så langt fremme i horisonten, er å bli maskinsjef.

– Forskjellen på å være om bord i en tråler og en brønnbåt er ganske stor. Mens en brønnbåt stort sett går langs kysten og innaskjærs, er tråleren ute på havet hvor været og arbeidsforholdene er mye tøffere. Men uavhengig av om jobben må utføres i uvær langt til havs eller i smulere farvann, så trives jeg kjempegodt og angrer ikke ett sekund på yrkesvalget mitt, avslutter Sigurd.

MASKINIST OG FISKER

HÅKON INDREVIK ERIKSEN er i dag ansatt som fisker på Hermes, men er høyst kapabel til å bidra også i maskinrommet. Han er nemlig utdannet maskinist og tok kadettiden sin på Hermes. Her får han stadig bruk for kunnskapene sine, når det er behov for en ekstra mann til vedlikeholdsarbeid og reparasjoner i maskinen.

– Det var gjennom sommerjobb om bord på Hermes at jeg fikk smaken for det maritime liv. Etter flere turer med Hermes fikk jeg kjennskap til at fiskeflåten hadde behov for motormenn og maskinister. Derfor bestemte meg for å satse på en utdannelse med mange yrkesmuligheter.

–  Skolegangen startet med maritim maskin Vg2, etterfulgt av to års læretid i kombinasjon med førstegangstjenesten i marinen. Fagbrevet som motormann tok jeg etter tjeneste på fregatt. Deretter startet jeg på Tromsø maritime skole, der man får lederutdanning innenfor drift, vedlikehold og maskineri. Etter kadettperioden min om bord på Hermes ble jeg ansatt som fisker, men ambisjonen min er fortsatt å bli maskinsjef.

– Mannskapet om bord er veldig hyggelige og meget dyktige. Å være borte fra familie og venner er kanskje det som er vanskeligst. Dette er imidlertid en vanesak, og når man først er om bord, har man fullt fokus på arbeidsoppgavene. Etter noen uker på havet er det alltid godt å komme hjem, og fritiden bruker jeg til trening, stå på ski og være med venner.

Frida (17) går for drømmen

I høst var vi så heldig å ha en kvinnelig utplasseringselev om bord. Tromsøjenta Frida går fiske og fangst ved Inderøy VGS i Nordland og er fast bestemt på å bli skipper på egen båt. Men man må ikke ha det travelt, forteller Frida. Hun er klar over at fiskeryrket er et forholdsvis tungt yrke og trener vekter daglig for å være best forberedt.

– Jeg var om bord for å lære, og det var jeg tydelig på. Hele mannskapet viste stor respekt og ønsket meg velkommen. Om bord måtte jeg gjøre det samme som alle de andre. Det var mange tunge løft, lange dager og tidvis utfordrende. Når jeg sier utfordrende, så har det ingenting med meg som jente om bord å gjøre. Det har heller med alt man skal lære.

I dag er gjennomsnittsalderen om bord på Hermes 39 år. Den yngste fylte nettopp 18 år, mens den eldste er passert 60 år. Kvinner utgjør fire prosent av totalt 10.980 fiskere i fiskermanntallet ved utgangen av 2020.

Her er et knippe bilder av utplasseringselever og lærlinger som har vært med Hermes.