Lærlinger om bord på Hermes.
Sigurd Antonsen (til venstre) og Nicolai Fjellheim er begge lærlinger om bord på Hermes. Guttene som er på hvert sitt skift, møttes for første gang ved mannskapsbyttet denne uka.

Lærlinger – spennende og lærerikt for begge parter 

Om bord på Hermes har vi to lærlinger, som er det vi har kapasitet til i dag. Begge er motormannlærlinger, og gjennomfører sin 2-årige læreplan sammen med maskinsjefene og maskinistene på båten.

Nicolai Fjellheim fra Arendal er om bord på andre året, mens Sigurd Antonsen fra Ringvassøya i Troms mønstret på for to uker siden. Guttene som er på hvert sitt skift, møttes for første gang ved mannskapsbyttet denne uka.

Nicolai, som har vært om bord lengst, forteller:

– På Sørlandet er det ikke så mange fiskebåter, så alle søker seg til oljenæringen. Jeg er vel den eneste som er på fiskebåt av de jeg kjenner. På Hermes har jeg hatt en veldig god læretid med forskjellige oppgaver og artige folk. Fiskebåter er noen av de mest avanserte båtene, bygd opp av en kombinasjon av mange forskjellige systemer, og en kombinasjon man ikke finner på andre båter. Det er dette som gjør det interessant å være på fiskebåt, og jeg får bredere kompetanse.

Lærlingene har stor verdi i rederiet

I anledningen mannskapsbyttet, hadde vi også besøk av fagkonsulent Remi Berntsen fra Opplæringskontoret for maritime fag i Tromsø.

– Det er i dag 270 lærlinger ute i bedriftene i Nord-Trønderlag, Nordland, Troms og Finnmark. Vi merker at elevene er motivert og interessert i å gå læreveien på en arbeidsplass. Samtidig må vi få gi honnør til bedriftene som er positive og viser velvilje til å ta mot elevene, og ser verdien i ordningen. Yrkene vi snakker om er motormann, matros, maritim elektriker og fiske og fangst, sier han.

At lærlingene er viktig også for bedriftene er det liten tvil om.

– Å ha lærlinger om bord er veldig viktig for rekrutteringa til yrket. Mannskapet om bord virker til å like disse ungguttene, og så får de lære fra seg faget. Derfor har de en stor verdi i rederiet, sier Jan Roger Lerbukt, daglig leder i Hermes.