Ansatte ved Tromsø fryseterminal.
I Hermes leter vi alltid først etter lokale leverandører når vi skal gjøre avtaler. Blant våre mange gode samarbeidspartnere er Troms fryseterminal, hvor vi har funnet "verdens beste lossere".

Lokalt samarbeid: Troms fryseterminal

For å drifte en moderne fisketråler er vi helt avhengig av å ha gode samarbeidspartnere som kan levere gode varer og tjenester. En av disse er Troms fryseterminal, hvor vi leverer det meste av fisken.

Kvalitet, betingelser og leveringsdyktighet er avgjørende for å drifte båten på en sikker måte. Det betyr at vi må ha god dialog og gjensidig tillit med leverandørene våre.

Når Hermes er inne og losser, har vi vanligvis et lite døgn på oss før reparasjoner, service, bunkring og proviant skal være på plass, og båten går ut igjen på nye fiskerier.

I Hermes leter vi alltid først etter lokale leverandører når vi skal gjøre avtaler, og vi har etter hvert fått mange viktige samarbeidspartnere langs hele kysten. Disse har vi lyst å presentere og fortelle litt om i tiden fremover. Først ut er Troms fryseterminal. 

Verdens beste lossere

Når Hermes er inne og losser, står et losseteam klart på kaia og tar imot oss. 10-12 sterke menn beskrives av skipper Åsmund Breivik som «verdens beste lossere».

– Jeg har losset ved havner både i Norge og utlandet, men disse gutta er i særklasse – en fantastisk gjeng. At de tømmer båten som på det meste kan ha vel 400 tonn fisk om bord på noen timer, er ikke annet enn fantastisk, forteller Åsmund, før han legger til: 

– Når humøret på disse gutta i tillegg er på topp, smitter det over på alle. 

Hermes losset 17 ganger i løpet av 2016 (15 i Tromsø og 2 i Ålesund). Turene varte mellom 6 og 37 døgn. Mannskapet om bord går 5-6 uker på og har 5-6 uker fri.

Fakta om Troms fryseterminal

  • Ligger 5 min fra sentrum, og er det største fryselageret i Nord-Norge
  • Har 11 ansatte i tillegg til lossegjengen fra Ekspresslossing
  • Har en kapasitet 16 000 tonn på lager
  • Håndterer søppel som blir tatt med på land
  • Godkjent mottak av Fiskeridirektoratet, Kystverket og Mattilsynet
  • Lokale eiere

Når lasten kommer i land blir den sortert og lagt på paller, før hver palle surres i plast. Fisken blir veid og registrert elektronisk. Når lossingen er ferdig skriver vaktlederen på terminalen og skipperen en sluttseddel som signeres, og det «shakes hands».

Flere bilder fra Troms fryseterminal