Hermes kan skilte med nye radarer, ekkolodd og kommunikasjonssystem. I tillegg er et varmesøkende kamera montert om bord med mulighet for å se objekter i havet, som is, fartøy og mennesker.

Omfattende oppgradering og vedlikehold

Stort sett alt av instrumenter i rorhuset ble byttet ut nylig. Hermes kan dermed skilte med det mest moderne arbeidsverktøyet i flåten.

Hermes lå to uker på slipp ved Solstrand veft i Tomrefjorden like ved Molde, samme plass som båten ble bygd i 2001. Bunnsmøring og maling ble utført, propellen ble demontert og overhalt, motortekniske komponenter, vinsjer og vinsjemotorer ble skiftet og reparert – i det hele tatt var det et stort og omfattende vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger som ble gjort.

Moderne arbeidsverktøy

I rorhuset ble stort sett alt av instrumenter skiftet ut. Dette er den mest omfattende oppgraderingen som er gjort i rorhuset siden båten ble bygd. Radarer, ekkolodd og kommunikasjonssystem ble skiftet ut. Et varmesøkende kamera ble montert om bord med mulighet for å se objekter i havet, som is, fartøy og mennesker.

– Dette gir oss muligheten til både søk og redning på en mye bedre måte enn tidligere, og bedrer tryggheten til mannskap og omgivelsene, forteller daglig leder Jan Roger Lerbukt.

Fiskeletingsutstyret, som er det siste og mest moderne på markedet, gjør det mulig å fiske mer effektivt, som vil si mer miljøvennlig med mindre leting etter fisken og dermed mindre bunkersforbruk.

– Vi er glad for å kunne tilby mannskapet det mest moderne arbeidsverktøyet i flåten, sier Jan Roger om oppgraderingen.

Etter slipp gikk Hermes mot på Grønland. Her venter noen uker med blåkveitefiske.