Blogg

Vil du vite hvor Hermes er?

Ved å laste ned appen FindShip kan du se hvor båten er til enhver tid, med både posisjon, kurs og fart.

Les mer

Ledig stilling som stuert -STILLINGEN ER BESATT-

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Vil du være stuert om bord på frysetråleren Hermes?

Les mer

Hermes II på dugnad for rene strender

En dugnadsgjeng på 16 personer var nylig med Hermes II ut til Rebbenesøya for å plukke og hente inn søppel som har rekt i land på strendene utenfor Tromsø.

Les mer

Sammen skaper vi liv på kysten

Sørøyrocken er over for i år. Den ekte og autentiske festivalen på Sørøya i Finnmark har vært en viktig del av vårt samfunnsengasjement de siste årene.

Les mer

Omfattende oppgradering og vedlikehold

Stort sett alt av instrumenter i rorhuset ble byttet ut nylig. Hermes kan dermed skilte med det mest moderne arbeidsverktøyet i flåten.

Les mer

Synlig og åpen med lokalt designbyrå

I arbeidet med å være et synlig og åpent rederi, er det viktig med en tydelig profil som gjenspeiler vår maritime identitet. I 2015 valgte vi Feber Design i Tromsø for å lage ny profil og logo som et ledd i det å rendyrke konseptet Hermes.

Les mer

Lokalt samarbeid: Troms fryseterminal

For å drifte en moderne fisketråler er vi helt avhengig av å ha gode samarbeidspartnere som kan levere gode varer og tjenester. En av disse er Troms fryseterminal, hvor vi leverer det meste av fisken.

Les mer

Med bærekraft som bærebjelke

Bærekraft er et populært begrep, som det nesten har gått inflasjon i å bruke. I Hermes er bærekraft bærebjelken i alt vi gjør.

Les mer

Imponert over unge entreprenører

Jan Roger og Signor fra Hermes satt i to ulike juryer under fylkesmessa for ungdomsbedrifter arrangert av Ungt Entreprenørskap Troms. – Vi er dyktig imponert over ungdommen, er konklusjonen.

Les mer

Hermes II går til filmen

Hermes II fyller 100 år i år, og markerer jubileet med en ikke så rent liten rolle i Harald Zwarts nye film "Den 12. mann".

Les mer