Blogg

Synlig og åpen med lokalt designbyrå

I arbeidet med å være et synlig og åpent rederi, er det viktig med en tydelig profil som gjenspeiler vår maritime identitet. I 2015 valgte vi Feber Design i Tromsø for å lage ny profil og logo som et ledd i det å rendyrke konseptet Hermes.

Les mer

Lokalt samarbeid: Troms fryseterminal

For å drifte en moderne fisketråler er vi helt avhengig av å ha gode samarbeidspartnere som kan levere gode varer og tjenester. En av disse er Troms fryseterminal, hvor vi leverer det meste av fisken.

Les mer

Med bærekraft som bærebjelke

Bærekraft er et populært begrep, som det nesten har gått inflasjon i å bruke. I Hermes er bærekraft bærebjelken i alt vi gjør.

Les mer

Imponert over unge entreprenører

Jan Roger og Signor fra Hermes satt i to ulike juryer under fylkesmessa for ungdomsbedrifter arrangert av Ungt Entreprenørskap Troms. – Vi er dyktig imponert over ungdommen, er konklusjonen.

Les mer

Hermes II går til filmen

Hermes II fyller 100 år i år, og markerer jubileet med en ikke så rent liten rolle i Harald Zwarts nye film "Den 12. mann".

Les mer

Lærevillige utplasseringselever om bord

Vi er opptatt av å slippe ungdommen til. Utplasseringselevene Joakim, Torfinn og Remy fikk prøvd seg i ulike roller da de var med oss på en 2-ukerstur nylig.

Les mer

Den store havdebatten

Daglig leder i Hermes, Jan Roger Lerbukt, representerte den kommersielle delen av fiskerinæringa da Arctic Frontiers og Avisa Nordlys inviterte til havdebatt på Hålogaland Teater mandag 23. januar.

Les mer

Hvem skal eie historien om havet?

Kronikk av daglig leder Jan Roger Lerbukt. Ble først publisert på Nordnorsk debatt 19. januar 2017.

Les mer