Sverre fisker søppel på fritiden

Hermes er mektig stolt av vår fabrikksjef Sverre Søreide og hans innsats for å holde kysten ren for plast og søppel. Sverre er svært aktiv i organisasjonen Plastpiratene, som på frivillig basis rydder fjæra langs kysten og på øyer, holmer og skjær i nærområdet. Sverre og Plastpiratenes innsats blir virkelig lagt merke til, og i slutten av november ble Sverre tildelt Aukras frivillighetspris. En glad og overrasket ildsjel tok imot prisen over Teams mens han var på jobb om bord på Hermes.

Sverre forteller:

– Det hele startet for et par år siden, da kjæresten min, Pia Helseth, utfordret meg til å være med på strandrydding. Vi dro ut på nærliggende holmer og skjær og plukket søppel. Etter hvert har det blitt en slags besettelse. Jeg har alltid vært interessert i miljøet og naturen. Og når jeg har fri fra fiskeriene er det nærmest blitt en fulltidsjobb å drive med strandrydding. Naturen skal være ren. Den skal se bra ut!

Han bruker mye tid på å planlegge og kartlegge. Hvor har vi ikke vært og ryddet? Hvor er det sannsynlig at det har samlet seg opp avfall? Og hva skal vi prioritere først? Så er det bare å komme seg i båten og sette i gang.

– Jeg har en 20 fots åpen båt som vi bruker til strandryddingen. Alt er frivillig, drivstoff og utstyr betaler vi selv. Som regel går hele dagen når vi først er i gang. Båten ser ikke ut i dagslys etter endt tur. Heldigvis får vi levere alt søppelet gratis på miljøstasjoner når vi opplyser at det er marint avfall. Det er en fin-fin ordning.

Snusbokser

Sverre irriterer seg snusboksgrønn over særlig ett objekt de finner alt for mye av.

– Vi finner fryktelig mange snusbokser i naturen, selv om fargen kamuflerer dem godt. Hvorfor kunne de ikke vært signalgule? Da hadde de vært lettere å finne – og kanskje også lettere å la være å kaste? Folk må begynne å tenke seg om. Det kan da ikke være så vanskelig å ta med seg plast og annet søppel tilbake når de har vært på tur. De har jo klart å ta det med seg andre vegen.

Han er rask å presisere at turfolket ikke er de verste. De er som regel de mest miljøbevisste. Det er nok andre som synder adskillig mer. Sverre synes likevel å se en gryende holdningsendring blant folk.

– Det er mer bevissthet rundt bruk og kast, man kjøper mer varige produkter og folk klager ikke like mye på papirsugerør når de skjønner poenget, sier han med en liten latter.

Et livstidsprosjekt

For Sverre er strandrydding blitt et meningsfullt livstidprosjekt.

– Når man faktisk føler at man gjør en forskjell, er det virkelig givende. Samtidig vet jeg at dette blir vi dessverre aldri ferdige med, og da hjelper det at man er glad i å være ute. Jeg er blitt bitt av strandryddebasillen. Det er utrolig tilfredsstillende å komme tilbake med full båt og vite at dette søppelet tas vare på av avfallsmottaket og ikke ligger ute i naturen. Det gir en god følelse. En annen fin ting er at vi ser en smitteeffekt. Flere og flere vil være med Plastpiratene på tokt, og mange som først blir med på én tur får tenning og kommer tilbake igjen og igjen.

Skipper Åsmund Breivik er Sverres sjef på Hermes

– Sverre er et unikum. Han arbeidsom og dyktig, en som ikke bare gjør det som kreves, men som også har mange tanker og ideer rundt jobben. Som fabrikksjef har han et stort ansvar, og han står fram som en ærlig og god arbeidsleder som skaper trygghet og tillit rundt seg. Han er definisjonen på en kjernekar.

Åsmund forteller videre om en svært miljøengasjert Sverre.

– Vi på Hermes kjenner godt til innsatsen han gjør på friturene. Han forteller med stor iver om søppelplukkingen og hvor viktig det er å ta vare på naturen. Han er absolutt riktig person til å få en slik pris.

Påskjønnelse for arbeidet

I tillegg til Aukras frivillighetspris fikk Sverre også et ekstra bidrag til driften, da også rederiet ønsket å premiere arbeidet de legger ned. Siden bærekraft og miljø er to av hovedpilarene for rederiet, er det midt i blinken å ha så engasjerte ansatte som Sverre.

For Sverre er det viktig å få fram at han ser en svært positiv utvikling til havs.

– På havet går det rette veien. Vi ser nå en voldsom holdningsendring i hele fiskeriflåten. Folk kaster ikke lengre over bord.

– Om bord hos oss har vi hele tiden fokus på egen avfallshåndtering og ta vare på avfall vi selv produserer, og å bringe til land søppel vi får opp med trålen. Fishing for Litter er i så måte en strålende ordning med organisert mottak når man kommer til kai. Med mitt engasjement rundt miljø og forsøpling, har dette vært en viktig grunn til at jeg trives så godt på arbeidsplassen min.

Til slutt har Sverre et krystallklart ønske:

– Jeg ønsker meg primus til jul, så jeg kan koke kaffe når jeg er ute på strandrydding!

Så må jeg få si at prisen varmer mitt hjerte!

Linker:

Plastpiratene

FB – Plastpiratene

Fishing for Litter

Her er noen private bilder fra Sverre: