16-åringene Teodor Rød og Julian Grepstad var fornøyd med at de fikk forlenget turen med Hermes.

Ville ikke i land etter endt tur

Utplasseringselevene Teodor Rød og Julian Grepstad trivdes så godt om bord at de søkte skolen om å få forlenge turen.

– Såfremt vi har mulighet og ledig lugarkapasitet, tar vi utplasseringselever om bord så ofte vi kan. Et naturlig samfunnsansvar og et bidrag til rekrutteringen til yrket, sier daglig leder Jan Roger Lerbukt i Hermes.

Hardt arbeid, men veldig lærerikt

Teodor Rød og Julian Grepstad fra Fræna Vidaregåande Skole hadde ikke lyst å gå i land da de var ferdig med utplasseringstiden sin om bord på Hermes. De to 16-åringene søkte like godt skolen om å få forlenge turen, og fikk innvilget.

– Jeg var sjøsyk vel et døgn før det gikk over og jeg fungerte normalt igjen. Å være utplassert på tråler er hardt arbeid, men også veldig lærerikt. Jeg har bestemt meg for å bli fisker siden det er en familietradisjon, da er det litt lettere når det røyner på, sier Teodor.

Arbeidet besto i alt fra håndsløying til fylling i fryserne, og frivaktene bruktes mest til å slappe av, spise og prate med mannskapet om bord.

Julian forteller også om tungt arbeid, og det kunne være vanskelig å få sove den første tiden.

– Planen min er å gå videre og ta styrmannsskolen, jeg har aldri tenkt på noe annet. Jeg bruker å være med bestefar på ulkefiske med en 30 fots sjark, og det stortrives jeg med. Interessen for fiske er kommet naturlig siden det er en familietradisjon, og faren min har også tatt meg ofte med på havet.

God rekruttering til næringa

På fritiden kjører begge guttene lettmotorsykkel, og gjør det ungdommer flest gjør.

– Når man ser slike flinke ungdommer som dette som ønsker å satse på fiskeryrket, så vet man at rekrutteringa til næringa er god fremover. Man blir ikke fisker, man ER det, og dette viser disse guttene oss veldig tydelig, forteller skipper Åsmund Breivik som nesten ikke får fullrost guttene nok.

Nå er det tilbake til skolebenken for de to guttene, som begge håper på en ny tur etter hvert.