Om oss

I Hermes har vi fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø – på våre produkter, fartøy og mannskap. Hermes er et tradisjonsrikt og fremtidsrettet fiskebåtrederi – og kanskje litt annerledes. Vår målsetning er å være en åpen organisasjon med fullt innsyn. Det betyr blant annet at vi vil at alle skal kunne følge våre produkter hele veien – fra de tas opp av havet, til de er forbrukerne i hende.

Selskapets årlige omsetning er omlag 167 millioner kroner og sysselsetter 43 ansatte på fulltid. 36 ansatte, inkludert 2 lærlinger jobber to skift om bord, mens 5 ansatte utgjør administrasjonen på land. I dag er Hermes AS et selskap i vekst, som stadig søker å drive kvalitetsrettet og trygt fiske. Selskapet har hovedfokus på topp kvalitet og sikkerhet – både når det gjelder produkt, ansatte, arbeidsplasser og fartøy.

Hermes AS framstår i dag både som et ungt, framtidsrettet og moderne selskap, samtidig som vi er erfarne og opptatte av å bygge på kompetansen vi har høstet over tid. Og kanskje oppfattes vi som litt annerledes.

Fartøy

M/Tr Hermes er en moderne frysetråler – ikke bare med hensyn til fangst og produksjon, men også når det gjelder mannskapets sikkerhet og komfort.

Lange tradisjoner

Historien til Hermes går helt tilbake til 1917, da Nils Skandfer – bedre kjent som læregutten til Colin Archer – bygget fartøyet Hermes II. Båten ble umiddelbart satt i fiskeri og fraktfart – hovedsakelig i Nord-Troms og Finnmark – av kjøpmann Ingebrigtsen i Alta. Hermes II ble så kjøpt av Martin Andersen i 1952.

I 1967 overtok Jan Arne Lerbukt, Martin Andersens sønn, gradvis driften av fartøyet, som fortsatt ble benyttet til fiske og frakt. I 1982 kjøpte Lerbukt fartøyet Snorre for å fortsette lodde- og rekefiske i Barentshavet og ved Svalbard. Selskapet Main Food AS ble stiftet 1987, og i 1990 fikk Snorre torsketrålkonsesjon.

I 2006 kjøpte Main Food et av Norges mest moderne fiskefartøy – Tromsland – som skulle føre gamle tradisjoner videre under navnet Hermes. Fartøyet ble kjøpt i samarbeid med Jakobsen og Sønner AS og Grimsholm AS. Tromsland AS fortsatte på eiersiden med en mindre aksjepost. Samtidig skifter rederiet navn fra Main Food AS til Hermes AS.

Årsrapporter