Om oss

I Hermes har vi fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø – på våre produkter, fartøy og mannskap. Hermes er et tradisjonsrikt og fremtidsrettet fiskebåtrederi – og kanskje litt annerledes. Vår målsetning er å være en åpen organisasjon med fullt innsyn. Det betyr blant annet at vi vil at alle skal kunne følge våre produkter hele veien – fra de tas opp av havet, til de er forbrukerne i hende.

Selskapets årlige omsetning er omlag 242 millioner kroner og sysselsetter 55 ansatte på fulltid, inkludert administrasjon på land. I tillegg er det fire lærlinger fordelt på to skift om bord. I dag er Hermes AS et selskap i vekst, som stadig søker å drive kvalitetsrettet og trygt fiske. Selskapet har hovedfokus på topp kvalitet og sikkerhet – både når det gjelder produkt, ansatte, arbeidsplasser og fartøy.

Hermes AS framstår i dag både som et ungt, framtidsrettet og moderne selskap, samtidig som vi er erfarne og opptatte av å bygge på kompetansen vi har høstet over tid. Og kanskje oppfattes vi som litt annerledes.

Fartøy

M/Tr Hermes er en moderne frysetråler – ikke bare med hensyn til fangst og produksjon, men også når det gjelder mannskapets sikkerhet og komfort.

Lange tradisjoner

Historien til Hermes går helt tilbake til 1917, da Nils Skandfer – bedre kjent som læregutten til Colin Archer – bygget fartøyet Hermes II. Båten ble umiddelbart satt i fiskeri og fraktfart – hovedsakelig i Nord-Troms og Finnmark – av kjøpmann Ingebrigtsen i Alta. Hermes II ble så kjøpt av Martin Andersen i 1952.

I 1967 overtok Jan Arne Lerbukt, Martin Andersens sønn, gradvis driften av fartøyet, som fortsatt ble benyttet til fiske og frakt. I 1982 kjøpte Lerbukt fartøyet Snorre for å fortsette lodde- og rekefiske i Barentshavet og ved Svalbard. Selskapet Main Food AS ble stiftet 1987, og i 1990 fikk Snorre torsketrålkonsesjon.

I 2006 kjøpte Main Food et av Norges mest moderne fiskefartøy – Tromsland – som skulle føre gamle tradisjoner videre under navnet Hermes. Fartøyet ble kjøpt i samarbeid med Jakobsen og Sønner AS og Grimsholm AS. Tromsland AS fortsatte på eiersiden med en mindre aksjepost. Samtidig skifter rederiet navn fra Main Food AS til Hermes AS.

Bokbestilling Hermes II

Boken om hermes II

Årsrapporter