Kvalitet

Vår frysetråler M/Tr Hermes er i drift hele året, og leverer førsteklasses hvitfisk og reker – hovedsakelig fra det kalde, klare vannet i det nordøstlige Atlanterhavet. Hermes tilbyr i dag et vidt spekter av sjøfrosne produkter; torsk, hyse, sei, uer, blåkveite, annen hvitfisk og reker. Foruten å være håndtert i samsvar med HACCP og vårt eget system for kvalitetssikring, er de fleste av produktene våre sertifisert i henhold til MSC.

Fangstområder

Fiskefeltene vi opererer på er i hovedsak i det nordøstlige Atlanterhavet (FAO område 27). Innenfor dette området finner vi Norskehavet, Barentshavet, Nordsjøen og fiskefeltene rundt Svalbard. I disse kalde, rene havområdene fanger vi fisk og reker av meget høy kvalitet. Grunnet den lave temperaturen i sjøen vokser alt langsomt, noe som gir fiske- og rekekjøttet den fastheten og gode smaken som fangst fra dette farvannet er så kjent for.

Fiskearter

Torsk
Gadus Morhua

Torsken leveres sløyd/hodekappet (H/G) frosset i 1/2 blokk (24 kg), 1/1 blokk (50 kg), eller som singelfisk.

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter: Torskelever og torskerogn leveres frosset i 1/2 blokk.
 • Torsk fisket av Hermes i Barentshavet og Nordsjøen er MSC-sertifisert.

Les mer om torsk her

Hyse

Hyse
Melanogrammus Aeglefinus

Hysen leveres sløyd/hodekappet (H/G) frosset i 1/2 blokk (23 kg).

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter: Vi leverer for tiden ingen biprodukter av hyse.
 • Hyse fisket av Hermes i Barentshavet MSC-sertifisert.

Les mer om hyse her

Sei

Sei
Pollachius Virens

Seien leveres sløyd/hodekappet (H/G) frosset i 1/2 blokk (24 kg), 1/1 blokk (48 kg) eller som singelfisk.

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter: Seirogn leveres frosset i 1/2 blokk.
 • Sei fisket av Hermes i Barentshavet og Nordsjøen er MSC-sertifisert.

Les mer om sei her

Uer

Uer
Sebastes Mentella / Sebastes Marinus

Ueren leveres rund eller J/Cut frosset i 1/2 blokk (18 kg eller 22 kg). Sebastes Mentella leveres i samme sorteringer som Marinus.

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter: Vi leverer for tiden ingen biprodukter av uer.

Les mer om uer her

Blåkveite

Blåkveite
Reinhardtius Hippoglossiodes

Blåkveite leveres J/Cut frosset i 1/2 blokk (22 kg).

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter: Blåkveitehoder leveres frosset i 1/2 blokk i flere forskjellige sorteringer. Spord leveres også.

Les mer om blåkveite her

Reke

Reke
Pandalus Borealis

Reker leveres som industrireker frosset i 1/2 blokk (23 kg).

 • Andre sorteringer og annen emballasje kan leveres etter avtale.
 • Biprodukter av reker: Vi leverer for tiden ingen biprodukter av reker.
 • Reker fisket av Hermes er FOS og MSC-sertifisert.

Les mer om reker her