Stikkord: utplassering

Ville ikke i land etter endt tur

Utplasseringselevene Teodor Rød og Julian Grepstad trivdes så godt om bord at de søkte skolen om å få forlenge turen.

Les mer

Lærevillige utplasseringselever om bord

Vi er opptatt av å slippe ungdommen til. Utplasseringselevene Joakim, Torfinn og Remy fikk prøvd seg i ulike roller da de var med oss på en 2-ukerstur nylig.

Les mer