Søk støtte

Som et nordnorsk rederi, med ansatte og samarbeidspartnere fra hele vår langstrakte kyst,
ønsker vi å støtte utvalgte tiltak som skaper aktivitet, trivsel og livsglede i bygd og by eller bidrar
til å bygge kunnskap og kompetanse innenfor fiskeri, sjømat og maritime fag.

Hvem kan søke?

 1. Lag, foreninger og andre grupperinger som organiserer trivselsskapende tiltak innenfor
  kultur, idrett eller «uorganiserte» aktiviteter som skaper gode fellesopplevelser i lokalmiljøet
  – særlig for barn og unge.
 2. Organisasjoner og enkeltprosjekter som fokuserer på fiskeri og sjømat og/eller
  kompetansebygging/rekruttering til fiskeri- og sjømatrelaterte yrker og maritime fag.
 3. Enkeltpersoner som ønsker støtte til å gjennomføre aktiviteter eller prosjekter innenfor
  idrett, kultur eller fiskerirelatert utdanning og forskning.

Hvordan søke?
Benytt vårt skjema under og fyll ut all nødvendig informasjon.

Hvor mye kan den søkes om?

 • Normalt tildeler vi opp til 10.000 kroner til prosjekter vi velger å støtte.
 • Spesielt gode tiltak, som fyller våre kriterier særlig godt, kan tildeles høyere beløp. I disse tilfellene vil vi ønske logoplassering og/eller en form for samarbeid.

Når kan det søkes:

 • Søknader kan sendes fortløpende.
 • Tildeling gjøres 4 ganger i året: 31. mars, 30. juni, 30. september og 15. desember.
 • Søknadsskjema